Plastová okna a základní kritéria jejich výběru

Plastové okno je složeno z plastového profilu, skla, celoobvodového kování a také z těsnění. Tyto základní součásti každého plastového okna by měly vždy pocházet od zkušených a prověřených výrobců, protože pouze kvalitní produkty dokáží zajistit, že bude mít okno požadované vlastnosti. Je-li řeč o kvalitě, můžeme jmenovat značky jako Rehau, VEKA, Salamander, KBE nebo třeba Aluplast, které spolu s několika dalšími produkují okenní komponenty na vysoké úrovni.

Skutečně pozor na kvalitu!

Své místo na trhu si však našli také prodejci levných okenních profilů původem z Číny, Turecka nebo Polska a těm je ve většině případů lepší se vyhnout. Zjistit skutečný původ takového profilu je často zhola nemožné a kvalita často také odpovídá nízké ceně. Nezřídka jde pouze o nepříliš povedené napodobeniny značkových výrobků a typické jsou pro ně nějaké „extra názvy“ jako EKO nebo 3D a podobně. Často se také totožné okenní profily prodávají v různých zemích pod odlišným pojmenováním, což už samo o sobě o lecčems vypovídá.

Důležité parametry – tepelná propustnost

Každé typ plastového okna, které budete kupovat, by měl projít státní zkušebnou a obdržet certifikát. Certifikát bude vypovídat o jeho nejpodstatnější vlastnosti, a sice o tepelné prostupnosti. Čím nižší koeficient označovaný jako Uf (U framme) bude uveden na štítku s energetickým označením, tím lépe. Míru tepelné izolace tedy ve skutečnosti ani tak neurčuje počet komor nebo tloušťka stěny profilu či fakt, jestli je vyroben z recyklátu nebo ne. Rozhodující je pouze označení tepelné propustnosti!

Statika profilu má rovněž svůj význam

Protože jednou z vlastností plastu je velká tepelná roztažnost, začalo se s výrobou dutých (komorových) profilů. Počet těchto komor musí odpovídat šířce profilu a nějaké přepážky navíc mohou tak maximálně parametry profilu zhoršit. Komorový profil je podstatně odolnější vůči teplotním změnám, je ale zároveň nedostatečně pevný. Pevnost celého okna je proto zajištěna kovovou výztuhou a rovněž i samotným sklem. Pokud jde o materiál, pak profil vyrobený z recyklátu je o něco kvalitnější než ten z „prvoplastu“.

Kování a sklo

Kování musí být vždy uděláno tak, aby přítlaky dostatečně přitlačovaly křídlo okna po celém jeho obvodě. Přítlak se navíc musí dát regulovat. Pokud jde o sklo, všímejte si jeho tepelných parametrů, které jsou označovány koeficientem Ug (U glass). Nehraje přitom roli, zda se jedná o dvojsklo nebo třeba trojsklo. Některá dvojskla mohou izolovat dokonce lépe než trojskla. Důležitým údajem je rovněž tzv. solární faktor (Sf). Některá skla mohou totiž nejen dobře izolovat, ale v případě chladného a přitom slunečného počasí, dokáží zároveň vyhřívat vnitřek bytu nebo domu. Veškeré parametry je vždy třeba co nejlépe vyhodnotit a teprve pak se rozhodnout.

Nezapomeňte na těsnění!

Nejčastější jsou profily s dvojitým a trojitým těsněním. Profily s trojitým těsněním a tzv. suchou vnitřní komorou však většinou způsobí to, že venkovní komora je extrémně studená a mokrá, v důsledku čehož zde pak v zimě nahromaděná voda zamrzne a dochází k netěsnostem a tedy horší izolaci. Především z tohoto důvodu je ve většině případů lepší, když dáte přednost těsnění dvojitému.

Význam koeficientů a izolační vlastnosti celého okna

Celkové izolační vlastnosti okna jsou hodnoceny koeficientem Uw (U Windows). Je to vlastně průměr Uf profilu a Ug skla. Přestože při výpočtu Uw koeficientu docílíme nějaké konkrétní hodnoty, je vždy ještě zapotřebí vzít v úvahu též lineární součinitel prostupu tepla. Není proto dobré vybírat komponenty s příliš odlišným Uf a Ug, jelikož to ve výsledku může zapříčinit tzv. trychtýřový únik tepla, kdy jsou tepelné ztráty překvapivě značné.

Při výběru plastových oken je samozřejmě nutné zvážit nejen technické, ale také estetické hledisko a na základě toho dojít ke konečnému rozhodnutí. Tepelná izolace je sice důležitá, ale je to pouze jeden z faktorů. Vždy je důležité okna vybírat i s ohledem na konkrétní použití, s ohledem na konkrétní stavbu.

Líbilo se?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *